<sub id="kazzo"><sup id="kazzo"></sup></sub><track id="kazzo"></track>

    上海發那科機器人有限公司

    roboshot-01.jpg
    當前位置  : 首頁 產品 精密電動注塑機 α-SiA α-S30iA
    α-S30iA

    α-S30iA

    系列: α-SiA
    類別: 注塑機產品
    鎖模部分 單位 α-S30iA
    鎖模部分 最大鎖模力 kN 300(30tonf) 300(30tonf)高精度鎖模規格
    模厚(最大/最小) 雙模板 mm 330/150 330/150
    單模板 —— ——
    開閉模行程 mm 230 230
    拉桿間距(寬*高) mm 310*290 310*290
    模板尺寸(寬*高) mm 440*420 440*420
    頂出點數/頂出力/頂出行程 /kN/mm 1/8(0.8tonf)/60 1/8(0.8tonf)/60
    射出部分 螺桿直徑 mm 14 16 18 20 22 14 16 18 20 22
    最大射出體積 cm3 9 11 19 24 29 9 11 19 24 29
    射出規格 —— 525mm/s規格 525mm/s規格
    最大射出壓力(高填充模式) MPa —— 330 300 —— —— —— 330 300 —— ——
    最大射出壓力 MPa 250 250 260 270 220 250 250 260 270 220
    最大保壓壓力 MPa 250 250 260 250 200 250 250 260 250 200
    最大射出速度 mm/s 525 525
    螺桿最大轉速 min-1 450 450
    射出規格 —— 800mm/s規格 800mm/s規格
    最大射出壓力(高填充模式) MPa —— 330 300 —— —— —— 330 300 —— ——
    最大射出壓力 MPa 250 250 260 270 220 250 250 260 270 220
    最大保壓壓力 MPa 250 250 260 250 200 250 250 260 250 200
    最大射出速度 mm/s 800 800
    螺桿最大轉速 min-1 450 450
    水中色av综合